DEWAN SYARIAH

Ketua : DR. H. HAMIM ILYAS
Anggota :
DR. Zakiyudin Baydhowi
Drs. Dadang Syaripudin, MA.
DR. Izza Rahman
DR. Atiyatul Ulya
Drs. Asep Sholahudin, M.Pd.I

BADAN PENGAWAS

Ketua : M. Akhyar Adnan, Ph.D, MBA, CA, Ak
Anggota :
Rizal Yaya, SE, MSc, Ph.D, Ak, CA
Dr. Rini, Ak, CA
Hilda, M.Si, Ak, CA, CPAI
M. Adrian, SE, Ak, M.Ak, CA, CPA, CMA

BADAN PENGURUS

Ketua                                                              : Hilman Latief, Ph.D
Wakil Ketua (Kelembagaan dan HRD)      : Agus Edy Santoso
Wakil Ketua (Program dan Litbang)         : Barry Adhitya, S.Psi
Wakil Ketua (Keuangan)                             : Eny Muslichah Wijayanti, SE, MSI
Wakil Ketua (Fundraising & Kerjasama)  : Andar Nubowo, DEA

Sekertaris                                                                               : DR. Mahli Zainuddin, M.Si
Wakil Sekertaris (Kelembagaan, keuangan dan HRD)    : Nuryadi Wijharjono, SE, MM
Wakil Sekertaris (Program dan Litbang)                          : M. Nurul Ihsan, ST
Wakil Sekretaris (Fundraising & Kerjasama)                   : Joko Intarto, SIP

Anggota

Kelembagaan dan HRD          : Muarawati Nurmalinda, MPA
Keuangan                                 : Moh. Danial Ramli
Program dan Litbang             : Mahsunah Syakir, SE., MEK
Fundraising dan Kerjasama  : Rizaludin Kurniawan, M.Si

Eksekutif

Direktur Utama                                          : Andar Nubowo
Direktur Kelembagaan dan Kemitraan   : Edi Suryanto
Manajer Penghimpunan                            : Falhan Nian Akbar
Manajer Program                                       : Adi Rosadi
Manajer Keuangan                                     : Upik Rahmawati
Manajer Teritory                                       : Edi Muktiono

BADAN PENGURUS KABUPATEN KUDUS

Dewan Syariah

Ketua                                : Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, MA
Anggota                            : Muhammad Fahmi Mubarok, Lc, M.Ag.

Badan Pengawas

Ketua                               : Bonnix Hedy Maulana, SE, Msi, Ak
Anggota                           : Sarjito

Badan Pengurus

Ketua                              : Nadhif, S.Pd.I
Wakil Ketua                   : Sukarman, ST
Sekretaris                      : Nurur Rohman, S.Pd.
Wakil Sekretaris 1        : Amirudin Siregar, S.Psi
Wakil Sekretaris 2        : Zenni Arofat, SE, I

PELAKSANA HARIAN (EKSEKUTIF) KAB. KUDUS

  1. LATIF
  2. OLGA
  3. SUKMA