Sudahkah Anda Membayar Fidyah?

Sudahkah Anda Membayar Fidyah?

Membayar Fidyah puasa ramadhan di lazismu kudus itu mudah. Ingat Allah mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan. Jika ada yang sakit dan berpuasa terasa berat baginya, atau sedang bepergian jauh maka dia boleh tidak berpuasa, dan dia harus mengganti berpuasa pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tidak berpuasa.

Bagi orang yang mengalami kesulitan untuk berpuasa dan puasa memberatkan seperti yang dialami oleh orang yang lanjut usia, orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka mereka membayar fidyah setiap hari ia berbuka. Yaitu memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi dan menutup kebutuhannya. Fidyah bisa melalui lazismu kudus.

Mereka yang tidak mampu menjalankan puasa, wajib untuk menggantinya atau membayar fidyah.

Dalam bahasa Arab fidyah adalah bentuk masdar dari kata dasar ‘fadaa’, yang artinya mengganti atau menebus. Jika terjemahkan secara keseluruhan, fidyah berarti sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan pada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang ditinggalkan.

bayar fidyah lebih mudah pakai QRIS

Puasa qadha atau puasa pengganti adalah puasa yang dilaksanakan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan pada bulan ramadan. Hukum membayar fidyah adalah wajib. Wajib mengikut hari yang ditinggalkan dan menjadi satu tanggungan (hutang) kepada Allah SWT sekiranya tidak terlaksana.

Tabel Qadha dan Fidyah

Ukuran fidyah adalah satu mud (makanan pokok) untuk satu hari. Jika seseorang tidak berpuasa selama 10 hari maka ia harus membayar dengan 10 mud. 1 mud = 675 gram/mencukupi untuk makan sehari.

Ketentuan Membayar Fidyah

Beberapa ketentuan membayar fidyah yang perlu anda ketahui

  1. Jika tidak berpuasa berarti memberi makan satu fakir miskin.
  2. Harus dalam bentuk makanan tidak boleh uang.
  3. Bisa berupa makanan mentah atau makanan yang sudah matang.
  4. Ukuran makanan sesuai kebiasaan masyarakat setempat.

Contoh Perhitungan Fidyah

Dalam fidyah pun ada perhitungannya berikut contoh ilustrasi dan cara menghitungnya.

Misal :
Seseorang Ibu A memiliki hutang puasa 10 hari dan tidak memungkinkan untuk mengganti dengan qadha.
Ibu A bersedia membayar fidyah di lazismu dengan harga Rp.15.000 setiap kali makan.

Perhitungan :

Makan dalam satu hari : Rp 15.000 x 3 = Rp Rp 45.000
Jumlah fidyah yang dibayarkan : Rp 45.000 x 10 hari = Rp 450.000

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *